www.rcmodelsfactory.com

Zbieranie danych osobowych

Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego możemy zbierać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, dane do wysyłki oraz inne informacje dobrowolnie podane przez użytkowników podczas rejestracji lub zakupu.

Wykorzystanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania zamówień, dostarczania towarów, świadczenia wsparcia klienta oraz komunikacji z klientami. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do wysyłania informacji o produktach, ofertach, rabatach i aktualizacjach na podstawie zgody użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem lub uszkodzeniem. Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku z ograniczonym dostępem dla upoważnionych pracowników lub dostawców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać niektóre dane osobowe stronom trzecim, które świadczą usługi związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego (np. firmy kurierskie, bramki płatnicze). Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, wynajmowane ani udostępniane innym stronom w celach marketingowych, chyba że uzyskamy Twoją wyraźną zgodę.

Płatności

Akceptujemy płatności za pośrednictwem PayPal i STRIPE. Podczas przetwarzania płatności niektóre Twoje informacje zostaną przekazane do PayPal, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub wsparcia płatności, takie jak całkowita kwota zakupu lub dane do faktury.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności PayPal.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności STRIPE.

Cookies i śledzenie

Używamy plików cookie i podobnych technologii do personalizacji treści, analizy ruchu i poprawy doświadczenia użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownicy mają możliwość zarządzania ustawieniami plików cookie w ramach swojej przeglądarki.

Treści osadzone z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych stron internetowych zachowują się dokładnie tak, jakby użytkownik odwiedził tę inną stronę. Te strony internetowe mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie przez strony trzecie i monitorować Twoją interakcję z tym osadzonymi treściami, w tym śledzić Twoją interakcję z osadzonymi treściami, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji określonych celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są bezpiecznie i trwale usuwane.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia wszelkich niedokładnych informacji, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownicy mogą skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem podanego na stronie adresu e-mail.